PERSRECENSIES

Musicalifeiten • Recensie van de cd "Not a single road"

Jan de Kruijff

"Het bewonderenswaardige, zeldzaam veelzijdige, zuiver en unaniem spelende Seldom Sene weet het genre van de consort muziek mooi levend en levendig te houden met voortreffelijke verklankingen."

Muzikalifeiten (augustus 2014)

Jan de Kruijff

"Dit vijftal verricht door het hele programma heen een in zowel technisch als expressief opzicht bewonderenswaardige taak door de melodielijnen helder (en dus uit elkaar) te houden, de intonatie zuiver, geen bijgeluiden te maken (valse lucht) en een fundamentele grote toewijding en motivatie te tonen."

 

"Een kleine leerschool als volmaakte, inspirerende leerschool voor blokfluitisten. (...) Deze van de hobo komende beoordelaar heeft er gefascineerd enige malen vol bewondering na elkaar naar geluisterd."

Amsterdam Concertgebouw, September 2014

Van Wassenaer Competition, September 2014

Photo: Claudia Hansen, 2011

Kruiskerk Amstelveen, February 2014

Photo: Yat Ho Tsang, August 2015